BOR – Da bi se upotpunila dijagnostika pacijenata Opštoj bolnici u Boru nedostaje magnetna rezonanca, kao i ultrazvučni aparat za skeniranje dojke koji imaju samo dve ustanove u Srbiji. Borskom Domu zdravlja nedostaje jedno vozilo za potrebe Službe epidemiologije, još jedan reanomobil, kao i određena oprema i aparati za potrebe pojedinih službi. Ukupna vrednost vozila, opreme i aparata za koji je iskazana potreba u Domu zdravlja je oko 50 miliona dinara.

Ovo su, između ostalog osnovne potrebe koje su iskazali nadležni u borskim zdravstvenim ustanovama, a u okviru sastanka fokus grupe u oblasti zdravstvene zaštite i planiranja budžeta Grada Bora za narednu godinu.

Zbog jednostavnije procedure, manjih troškova za građane i sveobuhvatnije zdravstvene zaštite na sastanku fokus grupe posvećenom zdravstvenoj zaštiti Borana, istaknuta je potreba da grad, na nivou okruga ima svoj Zavod za javno zdravlje. Podrška za ovu inicijativu se očekuje od gradske vlasti i javnosti. Inače, naredni sastanci zainteresovane stručne javnosti i nadležnih u Gradskoj upravi i planiranja budžeta za 2023. godinu posvećeni su razvoju kulture i informisanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.