Višegodišnja strategija i akcioni plan zapošljavanja

BOR – Vlada Republike Srbije je krajem marta usvojila dva planska dokumenta – Strategiju zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine i Akcioni plan za sprovođenje strategije zapošljavanja od 2021. do 2023. godine.

Ranijih godina to su bili jednogodišnji planski dokumenti, a sada je prvi put da se donose na duži period. Akcionim planom se utvrđuju prioriteti i ciljevi aktivnih mera politike zapošljavanja. Njime je, pre svega, predviđeno osam aktivnih mera koje će se sufinansirati u naredne tri godine, a to su stručna praksa, samozapošljavanje, zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, javni radovi i nekoliko paketa mera za osobe sa invaliditetom. Lokalne samouprave treba da na osnovu lokalnog akcionog plana do 5. maja apliciraju preko Nacionalne službe zapošljavanja za sufinansiranje ovih mera iz republičke kase“, kaže Lidija Načić, direktor borske Filijale NSZ.

Među merama koje su usvojene, posebno su izdvojene mere za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, kao i Roma, imajući u vidu njihovu zastupljenost i druge karakteristike koje ukazuju na nepovoljan položaj na tržištu rada, ali će fokus biti i na drugim ranjivim kategorijama nezaposlenih koji bez dodatne i intenzivne podrške u traženju posla ne mogu samostalno da poprave svoj položaj na tržištu rada.

Grad Bor i Opština Majdanpek doneli su lokalni akcioni plan zapošljavanja pa ostaje da konkurišu za republička sredstva najkasnije do 5. maja, a tu obavezu tokom aprila imaju i lokalne samouprave Kladovo i Negotin.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *