BOR – Prema podacima sa automatskih mernih stanica za merenje aerozagađenja u Boru koncentracija sumpor dioksida u gradskom parku bila je 17. septembra u prepodnevnim satima trostruko veća u odnosu na dozvoljenu i iznosila je 1080 mikrograma po metru kubnom. Istog dana u večernjim satima na ovoj mernoj stanici zabeležena je maksimalna koncentracija najopasnijih PM 10 čestica koja je iznosila 289 mikrograma po metru kubnom.

Institut za rudarstvo i metalurgiju završio je mesečni izveštaj o aero zagađenju tokom avgusta. Prema ovim podacima zagađenje vazduha bilo je u Boru još veće nego u julu. Na mernoj stanici kod Jugopetrola, prosečno dnevno zagađenje sumpor dioksidom 20 dana prelazilo je maksimalnu dozvoljenu tolerantnu vrednost od 125 mikrograma po metru kubnom, a maksimalna vrednost iznosila je 577. Prekoračenje granične vrednosti PM 10 čestica zabeleženo je tokom 12 dana, a koncentarcija arsena i kadmijuma u njima kretala se i do 1280 nanograma, 200 puta više od dozvoljenog godišnjeg proseka koji iznosi šest nanograma dnevno. Dnevna koncentracija arsena u vazduhu četiri dana je bila vrlo približna 1000 naograma. Maksimalna dnevna koncentracija PM 10 čestica, koje su najopasnije po zdravlje i zadržavaju se u plućima zabeležena je 20 avgusta i iznosila je 135 mikrograma, dva i po puta više od dozvoljene dnevne vrednosti.

Prema analizama i količina kadmijuma, teškog metala koji je kao i arsen kancerogen i taloži se u organizmu, takođe je izmerena, a maksimalna vrednost bila je 19. avgusta, kada je prešla 100 nanograma po metru kubnom.

Ponovo je izmereno i prekoračenje granične vrednosti olova koja je zabeležena tokom četiri dana. Maksimalna vrednost bila je 13. avgusta, kada je izmereno 2,34 mikrograma po metru kubnom olova, dvostruko više od maksimalno dozvoljene zakonom. U prethodnom periodu, do jula, povećanje koncentracije olova nije zabeleženo ni na jednoj mernoj stanici u Boru.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.