Energetski i klimatski plan u rudarstvu

Osnovne delatnosti u Boru su rudarstvo i metalurgija. Nosioci ove grane privrede su kineske kompanije Srbija Ziđin Koper i Majning, uz prateće podizvođače. S obzirom na to da su one najznačajniji potrošači energije i izvori oslobađanja štetnih gasova važno je da aktivno učestvuju u uobličavanju i realizaciji planova uštede energije i smanjenja zagađenja, čulo se na konferenciji za novinare koju su organizovali borski istraživači.

BOR – Očekujemo da kompanije Srbija Ziđin Majning i Koper sačine sveobuhvatni energetski i klimatski plan sa definisanim merama smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, da povećaju upotrebu obnovljive energije do  dostizanja ugljenične neutralnosti, kao i da izradom i primenom lokalnog integrisanog energetskog i klimatskog plana doprinesu razvoju zajednice na čijem području posluju. Plan bi trebalo da bude usaglašen sa nacionalnim ciljevima Republike Srbije u ovoj oblasti, rečeno je na konferenciji za novinare DMI u Boru organizovanoj u okviru projekta „Civilno društvo za energetsku tranziciju“.

Očekujemo da se ispitaju tehničko-tehnološke mogućnosti za korišćenje dela otpadne toplote iz metalurgije za grejanje grada kao što je to ranije bio slučaj. Da se objavi program rekultivacije svih degradiranih površina jer ozelena područja upijaju gasove staklene bašte. Da lokalna zajednica formira tim predstavnika gradske uprave, privrede, naučno-stručnih institucija, ogranizacija civilnog društva koji će uobličiti lokalni energetsko-klimatski plan. Važno je da se u svim razvojnim programima i planovima, kao i prostornim urbanističkim planovima predvide objekti za stanovanje po svim kriterijumima savremenih mera za korišćenje geotermalne, sunčeve i energije koja se dobija iz poljoprivrednog otpada„, naglasio je Toplica Marjanović iz DMI Bor na konferenciji za medije.

Nacrt integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Srbije, između ostalog predviđa smanjenje emisije štetnih gasova do 2030. godine za trećinu u odnosu na 1990., kao i smanjenje potrošnje primarne energije do predviđene godine za tri procenta u odnosu na početak tekuće dekade.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.