Kriterijumi za javne službenike u Srbiji

BOR, SRBIJA – Usvajanjem niza zakonskih akata u okviru procesa reforme javne uprave u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, promenjeni su uslovi pod kojima neko može da postanete javni službenik, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Definisani su kriterijumi koje moraju da budu ispunjeni u procesu zapošljavanja, kako bi građanima na usluzi bili dobri službenici.

Proces selekcije sastoji iz četiri faze kroz koje se proveravaju opšte i posebne funkcionalne sposobnosti kandidata, kao njegovo socijalno ponašanje. Drugim rečima, proverava se, pored stručnosti, orijentacija ka učenju i promenama, sposobnost izgradnje međuljudskih odnosa, digitalna pismenost, savesnost, dok se u četvrtoj fazi selekcije sprovodi intervju pred komisijom.

Cilj je, kažu nadležni, da zapošljavanje i napredovanje državnih službenika bude transparentno i objektivno i da odabrani kandidati poseduju znanje, sposobnosti i lične osobine potrebne za uspešno obavljanje poslova.

Zakonom su uspostavljena i osnovna načela karijernog službeničkog sistema za zaposlene u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. U okviru projekta koji je sprovodio Savet Evrope, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, aktivno učestvuje 50 opština, dok će u ukupnim aktivnostima projekta biti obuhvaćeno 170 gradova i opština u Srbiji.

Projekat je u dva navrata finansiran iz sredstava Evropske unije i Saveta Evrope – sa 2 miliona evra tokom 2016. i 2017. godine, a potom duplo više, odnosno  4 miliona evra tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo 2018. godine. Zakonskim rešenjima ispunjene su osnovne pretpostavke za profesionalizaciju, depolitizaciju, karijerni razvoj, napredovanje u službi i stručno usavršavanje na lokalnom nivou vlasti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *