Okrugli sto o Nacrtu plana kvaliteta vazduha za aglomeraciju Bor

BOR – U okviru javne rasprave o Nacrtu plana kvaliteta vazduha za anglomeraciju Bor, od 12. do 26. novembra, održana je prezentacija ovog nacrta i javna diskusija na kojoj su zainteresovana udruženja i građani mogli da dobiju odgovore na sva pitanja koja ih zanimaju i daju predloge mera koje bi mogle da uđu u plan.

Glavni zagađivači i dalje su sumpor dioksid i PM čestice, koje potiču iz pogona kompanije Ziđin i delimično od borske Toplane. Ovim nacrtom predviđene su mere za smanjenje aerozagađenja u Boru, a neke od njih podrazumevaju završetak rekonstrukcije topionice bakra i izgradnju dodatne fabrike sumporne kiseline, rekultivaciju starih jalovišta kako bi se smanjila emisija suspendovanih čestica, izgradnju nove gradske toplane koja koristi drugačija goriva, rešavanje problema gradske deponije i izmeštane saobraćaja iz centra grada.

Građani imaju mogućnost da predloge izmena Nacrta podnesu do 26. novembra, a nakon toga Plan kvaliteta vazduha biće potpuno uobličen i ući će u Skupštinsku proceduru.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.