Pet meseci rada novog portala za javne nabavke u Srbiji

0

BOR, SRBIJA – Zahvaljujući novom Portalu javnih nabavki po prvi put su u Republici Srbiji uspostavljene elektronske nabavke u pravom smislu te reči, kaže Dragana Marić iz Kancelarije za javne nabavke. Ona dodaje Portal obezbeđuje znatno veću transparentnost i omogućava efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki.

Sa jedne strane, naručioci na Portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. S druge strane, ponuđači putem Portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenu u postupku pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda, a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke”, kaže Dragana Marić, rukovodilac grupe za ispitivanje osnova za primenu pregovaračkog postupka –

Iako portal radi nepunih 5 meseci, u Kancelariji za javne nabavke kažu da su više nego zadovoljni rezultatima.

Do sada je na portalu registrovano preko 12 i po hiljada korisnika, od čega preko šest i po hiljada ponuđača. Pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki. Velika većina tih postupaka je uspešno i okončana. Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima Portala putem svog kol centra, dakle kako naručiocima, tako i ponuđačima”, naglašava Dragana Marić.

Sa novim Portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, kažu u Privrednoj komori Srbije.

Komunikacija između samih naručioca i ponuđača se odvija elektronskim sredstvima znači putem novog Portala javnih nabavki, što svakako utiče na veću transparentnost postupaka, tako i na veću ekonomičnost i efikasnost samih postupaka javnih nabavki. Ono što je novo za privredne subjekte jeste da privredni subjekti podnose isključivo elektronsku ponudu putem novog Portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude. Članice Privedne komore već su pripremljene za primenu portala”, kaže Marija Marković iz Privredne komore Srbije.

Novi Portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Evropske unije. Sprovodjenje projekata čija je vrednost tri miliona evra i dalje je u toku. Pored razvoja Portala, EU je veliku pomoć pružila i tokom pripreme novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata, što predstavlja jedno od merila za zatvaranje Poglavlja 5 Javne nabavke i korak dalje u procesu približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *