Prostorni plan za Čukaru Peki

BOR – Nalazište Čukaru Peki u neposrednoj blizini borskog aerodroma, jedno od najbogatijih nalazišta bakra i zlata u svetu, sve bliže je da dobije sve potrebne dozvole za početak eksploatacije.

Četvrtog avgusta Vlada Republike Srbije zvanično je donela odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na ovom lokalitetu, koja je stupila na snagu osam dana nakon toga. Obaveza je da u narednih 12 meseci, odnosno najkasnije do sredine avgusta 2018. godine bude završen nacrt Prostornog plana, koji će obuhvatiti delove područja katastarskih opština Brestovac, Metovnica i Slatina. Nakon toga ovaj nacrt biće dat na javni uvid i izložen u zgradi Skupštine opštine Bor. 

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, cilj donošenja Prostornog plana je obezbeđenje uslova za ukupni održivi prostorni razvoj obuhvaćenog područja, racionalnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i drugih resursa u ležištu, kao i za neutralisanje ili ublažavanje negativnih prostornih, ekoloških i socioekonomskih posledica eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.

Osnovni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja zasniva se na obezbeđenju uslova za izgradnju i plansko korišćenje prostora. Ukupni razvoj u rudarskim basenima zavisi od prostornih i tehnoekonomskih mogućnosti i ograničenja, ali je uslovljen i tehnološkim i ekološkim faktorima. Predviđanja ovih faktora predstavljaju značajna polazišta za sagledavanje dugoročnog razvoja ovakvih područja, navodi se u odluci Vlade Republike Srbije.

Prostornim planom stvoriće se planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova i izradu tehničke dokumentacije, a sredstva za izradu Prostornog plana, koja se procenjuju na 21 i po milion dinara obezbeđuje Rakita Exploration Bor. Nosilac izrade Prostornog plana je ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja koje je dužno da obezbedi pribavljanje mišljenja, uslove i saglasnosti nadležnih organa i organizacija propisanih zakonom, kao i da obezbedi saradnju i usaglašavanje stavova sa svim relevantnim subjektima planiranja. Organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, u fazi izrade ili izmene planskih dokumenata, dužni su da na zahtev nosioca izrade Prostornog plana, u roku od 30 dana, dostave sve tražene podatke bez naknade.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *